ANBI

 

Het bestuur van de Stichting Museum STAAL werkt onbezoldigd.

Jaarcijfers 2018