Stem op Staring!

“Wie is volgens jou de Grootste Gelderlander aller tijden?” vraagt Forum Gelderland op haar website.