Organisatie

Initiatiefneemster en directeur van museum STAAL is Pien Pon.
Het museum is ondergebracht in Stichting Museum STAAL.
Voor het beleidsplan en de juridische informatie, klik hier.

 

Bestuur

Mevrouw J.C. van de Plassche-Staring (voorzitter)
De heer A.J.G.M. Boonman (penningmeester)
Mevrouw B. Deuss-Verburg (secretaris)
Mevrouw G. Pon (algemeen lid)
De heer S. Hering (algemeen lid)

 

Denktank

Esther van den Berg
Broer de Boer
Toine Boonman
Barbara Deuss-Verburg
Joke Dinkelman
Ben Godtschalk
Willy Holtslag-Harkink
Heinz van Leeuwen
Jennine van de Plassche-Staring
Gerrit Stegeman
Jacobus Trijsburg
Sven Hering

 

Comité van aanbeveling museum STAAL

Om een breed draagvlak te creëren voor het nieuwe museum, zijn wij op zoek gegaan naar personen uit verschillende werkvelden.

Onderstaande personen willen zich aan museum STAAL verbinden en laten door hun externe steun zien dat een bezoek aan het museum in Almen de moeite waard is.

  • A. (Adriaan) van Dis, schrijver (Eefde)
  • H.J. (Harm) Edens programmamaker en schrijver (Zutphen)
  • dr.ir. L.O. (Louise) Fresco voorzitter raad van bestuur Wageningen University & Research (Amsterdam)
  • prof. dr. M.T.C. (Marita) Mathijsen-Verkooijen emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde (Amsterdam)
  • W.D.E. (Winand) Staring diplomaat, ontwikkelingsecononoom, kunstenaar (Doha, Qatar)