Koekkoek in het Noord-Veluws Museum

Hermanus Koekkoek, Vertrekkend zeilschip bij de haveningang, Collectie Simonis en Buunk, Ede

Met zestien schilders in vier generaties wordt de familie Koekkoek beschouwd als de grootste schildersfamilie ter wereld. Dit jaar worden op verschillende plekken kunstwerken van deze kunstschilders tentoongesteld. Op de bovenverdieping van het Noord-Veluws Museum is een wand met zes topstukken gewijd aan de familie Koekkoek.

Meer over de familie Koekkoek langs de Zuiderzee