Museum STAAL vanuit de theetuin in Almen

Privacy Protocol

Om uw aanvragen voor informatie of één van de nieuwsbrieven zo soepel mogelijk te laten verlopen, heb wij gegevens van u nodig.

Museum STAAL verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij museum STAAL van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan ons stelt. Alleen als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruiken wij uw emailadres en naam om u nieuwsbrieven te sturen met gratis maar waardevolle informatie.

In dit Privacy Statement delen wij hoe wij die gegevens of informatie die u met ons deelt gebruik. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die u met ons deelt:

  1. Online als u onze website www.museumstaal.nl, behorende bij museum STAAL bezoekt
  2. Offline als u informatie deelt, bijvoorbeeld als u ons uw e-mailadres geeft omdat u onze nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen of wanneer u een dienst of product offline koopt.

Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met dit Privacy Statement. Ook wanneer u offlinegegevens met ons deelt, gaat u akkoord met dit Privacy Statement.

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. Op de website worden de gegevens die u met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) verstuurd.

Wij geven uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en delen op geen enkele wijze uw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

De informatie die wordt verzameld

Op onze website verzamelen en/of ontvangen wij twee soorten informatie:

1. persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt

Als u zich aanmeldt om onze nieuwsbrief of andere informatie te ontvangen, deelneemt aan een van onze enquêtes of u aanmeldt voor een lezing, excursie of andere activiteiten, dan vragen wij u gegevens met ons te delen, zoals uw voornaam, achternaam en e-mailadres.

Wij verzamelen geen persoonlijke informatie als u de website bezoekt tenzij u deze vrijwillig zelf met ons hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen.

Wanneer u een dienst of product aanschaft, vragen wij naast uw voornaam, achternaam en emailadres ook om u straatadres en telefoonnummer. Als uw bedrijf buiten Nederland gevestigd is, vragen wij uw btw-nummer zodat we de btw kunnen verleggen. Uw straatadres vragen wij om uw factuur netjes op te kunnen maken en om fysieke producten toe te kunnen sturen. Uw telefoonnummer vragen wij om u persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken te maken.

2. persoonsgegevens die om technische redenen automatisch aan ons worden doorgegeven

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van onze website automatisch enkele technische gegevens door uw computer en apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internetbrowser.

Hoe museum STAAL uw gegevens gebruikt

  • Wij mailen u om de diensten of producten die u hebt gekocht te leveren en de factuur te sturen. Wij sturen u als u een product of dienst hebt gekocht daarna onze nieuwsbrief
  • Wij mailen u (als u geen product of dienst hebt gekocht) uitsluitend als u hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, voor onze nieuwsbrief 
  • Wij mailen u als u dit expliciet hebt aangevraagd om u de informatie te sturen die u heeft opgevraagd. Hierna zullen wij u niet automatisch op onze maillijst zetten maar u expliciet vragen of u dit wilt, waarbij u expliciet toestemming geeft of juist niet
  • Wij gebruiken uw gegevens om u support en informatie te geven bij de diensten en producten 
  • Wij mailen u mogelijk ook om u feedback te vragen over onze producten en diensten
  • Wij mailen u om u te informeren over onze diensten en producten en die van onze samenwerkingspartners als wij denken dat u die echt interessant kunt vinden. Dit doen wij alleen als u expliciet toestemming hebt gegeven om onze nieuwsbrief te ontvangen of een product of dienst bij ons hebt gekocht (cf. punt 1 en 2)

Affiliaties en samenwerkingspartners

Op onze website plaatsen wij soms links naar externe websites van samenwerkingspartners als wij denken dat die informatie waardevol voor u is. Wij hebben geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacywetgeving. Wij raden u aan het Privacy Statement en Gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als u deze sites bezoekt.

De informatie die u gedeeld hebt inzien en aanpassen

Als u zich heeft aangemeld op onze website voor onze nieuwsbrief, mailen wij u om ervoor te zorgen dat u kunt ontvangen wat beloofd is. Wij gebruiken hiervoor het mailprogramma Mailchimp. Dat betekent dat deze mailprogramma’s uw gegevens ook ontvangen. Wij verwerken deze gegevens voor zolang als u op onze maillijst staat en u hiervoor niet hebt afgemeld of uiterlijk 12 maanden nadat u de laatste mail heeft ontvangen. De gegevens die u aan ons heeft doorgegeven kunt u te allen tijde laten aanpassen door een mail te sturen naar info@museumstaal.nl.

U kunt u zelf eenvoudig afmelden voor alle of een deel van de communicatie via de links onderaan elke mail die u van ons ontvangt. Zodra U zich heeft afgemeld voor onze nieuwsbrief zullen wij uw gegevens binnen 6 maanden volledig verwijderen. U kunt u niet afmelden voor communicatie en e-mails die nodig zijn om uw aankoopproces te voltooien, anders kunnen wij (een deel van) de diensten en producten niet aan u leveren en wij komen graag na wat we beloven!

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht de toestemming voor het verwerken van uw gegevens die u aan ons heeft gegeven weer in te trekken. Stuur als u dat wilt een email naar info@museumstaal.nl

Tot slot wijzen wij u erop dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Let op met informatie die u openlijk deelt, onder meer op onze website of social media

Wij vinden uw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar wij op geen enkele wijze invloed kunnen hebben op het beschermen van uw privacy en wijzen u er daarom graag op om u hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die u zelf vrijwillig en openlijk beschikbaar stelt aan derden, zoals reacties op onze social media, mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen. Wij houden ons niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

Wijzigingen in dit privacy protocol

Eventuele wijzigingen van onze website kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy protocol. Wij raden u daarom aan dit privacy protocol regelmatig nog eens te lezen.

Vragen over het privacy protocol

Heeft u vragen over dit privacy protocol? Stuur dan een email naar info@museumstaal.nl en zet ‘privacy protocol’ in de onderwerpregel van uw email.