Museum STAAL Heks van Almen

1 november 2019 – 29 maart 2020

De Heks van Almen
Spannende verhalen uit de Achterhoek

Staring maakte in zijn gedicht De Hoofdige Boer melding van Aleid, de dienstmaagd van de pastoor, die in 1472 van hekserij werd beschuldigd en levend werd verbrand op het dorpsplein van Almen. Dit waargebeurde verhaal is de aanleiding om op zoek te gaan naar andere spannende verhalen uit de Achterhoek.

We vertellen een negental verhalen. Sagen en legenden, maar ook zelfbedachte verhalen, die ofwel een link met de regio hebben of onderdeel uitmaken van het werk van A.C.W. Staring.

…In Almens needrig dorpsgebied;
Van toen de Meid per bezemstok,
Den schoorsteen uit daar overtrok,
Tot, na verloop van eeuw en dag,
De Tooverkunst begraven lag…